Navigation – Plan du site
  • Śmietnik egzystencji (glosa do interpretacji fragmentów Popiołu i diamentu, Zezowatego szczęścia i Wszyscy jesteśmy Chrystusami)
    The Landfill of Existence (a Gloss to the Interpretation of Fragments from Popiół i diament (Ashes and Diamonds), Zezowate szczęście (Bad Luck)...
    Przegląd Humanistyczny, nr 5/6 (416/417), 2009.

Retour à l'index