Navigation – Plan du site
 • Niemiecka panna i ubogi polski chłopak (Nad Sprewą J. I. Kraszewskiego)
  A German Mistress and a Poor Polish Boy (Nad Sprewą by J.I. Kraszewski)
  Przegląd Humanistyczny, nr 5/6 (416/417), 2009.
 • Projekt romantyzmu polskiego a inspiracje niemieckie (Uwagi do tematu)
  The Project of Polish Romanticism versus German Inspirations (Notes of Subject)
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (433), 2012.
 • Nieprzespana noc. Osobliwości Wyroku Franza Kafki
  A Sleepless Night. Peculiarities of The Judgement by Franz Kafka
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (455), 2016.

Retour à l'index