Navigation – Plan du site
 • Stanisław Makowski (1931-2008)
  Stanisław Makowski (1931-2008)
  Przegląd Humanistyczny, nr 5/6 (416/417), 2009.
 • Stanisława Makowskiego najmniej słów - w kontekście jego metodologii badań
  Stanisław Makowski’s Fewest Words – in the Context of His Research Methodology
  Przegląd Humanistyczny, nr 5/6 (416/417), 2009.
 • Ważniejsze prace Stanisława Makowskiego
  Volney – an Orientalist at the Turn of the Epoques. An Introduction
  Przegląd Humanistyczny, nr 5/6 (416/417), 2009.

Retour à l'index