Navigation – Plan du site
  • Czy śmierć jest przejściem od czasu ludzkiego do czasu Boskiego?
    Is Death a Transition from Human Time to Divine Time?
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 5 (392), 2005.

Retour à l'index