Navigation – Plan du site

Czy śmierć jest przejściem od czasu ludzkiego do czasu Boskiego?

Krzysztof Przecławski

Is Death a Transition from Human Time to Divine Time?