Navigation – Plan du site
  • Co media masowe robią z nagrodą literacką? Nagroda Nike w odbiorze prasowym (1997–2005)
    What mass media do to a literary award? Nike Award in the presaccounts (1997–2005)
    Przegląd Humanistyczny, nr 3 (414), 2009.
  • Pytania o (polską) nowoczesność
    Traces of Modernity
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (436), 2013.

Retour à l'index