Navigation – Plan du site
  • Dlaczego czytamy powieści – kilka implikacji dla badaczy czytania dla przyjemności
    Why do we read novels – some implications for researchers on reading for pleasure
    Przegląd Humanistyczny, nr 3 (414), 2009.

Retour à l'index