Navigation – Plan du site

2005
NR 2 (389)

 • Artykuły

  • Aleksandra Dębska-Kossakowska
   Jana Józefa Szczepańskiego traktat o sztuce
   Jan Józef Szczepański’s Treaty on Art
   [Abstract]
  • Edward Fiała
   Stefan Baley jako psychoanalityk literatury
   Stefan Baley as a Literary Psychoanalist
   [Abstract]
  • Robert Mielhorski
   Późne elegie Mieczysława Jastruna
   Mieczysław Jastrun’s Late Elegies
   [Abstract]
  • Mariusz Solecki
   Transgresywność poezji Herberta. Pejzażowa forma istnienia pamięci
   Transgression of Herbert’s Poetry. The Landscape Form of Memory Existence
   [Abstract]
  • Magdalena Ziółek
   Portrety diabłów w „wesołych” opowiadaniach w cyklu Wieczory na futorze koło Dikańki Mikołaja Gogola
   The Portraits of Devils in the “Funny” Short Stories from Nikolai Gogol’s Collection “Evenings on the Farm near Dikanka”
   [Abstract]
  • Zenon Kachnicz
   Muzyka, pieśni i piosenki jako sposób na samoobronę psychiczną więźniów obozów hitlerowskich
   Music and Songs as a Means of Self-defense of Concentration Camp Prisoners
   [Abstract]
  • Magdalena Hasiuk
   „Założyciele tradycji” w laboratorium Ariane Mnouchkine
   “The Founders of Tradition” in Ariane Mnouchkine’s Laboratory
   [Abstract]
  • Tomasz Tokarz
   Obraz Rosjan w publicystyce polskiej emigracji niepod¬ległościowej
   The Picture of the Russian in the Writings of the Polish Independence Emigration
   [Abstract]
 • Materiały i przyczynki

  • Dariusz Kuźmina
   Pierwsza misja jezuitów w Siedmiogrodzie w XVI wieku
   The First Jesuit Mission in Siedmiogród in the 16th Century
 • Recenzje i przeglądy

  • Antoni Semczuk
   Od pieriestrojki do netliteratury
   From Perestroika to Net-Literature
  • Roch Sulima
   Antropologiczna historia miłości w kulturze Zachodu
   Anthropological History of Love in Western Culture
  • Krystyna Pankowska
   Historia, społeczeństwo, wychowanie
   History, Society, Education
  • Radosław Lolo
   Historia, społeczeństwo, wychowanie
   History, Society, Education
  • Radosław Malikowski
   Polacy i Ukraińcy dawniej i dziś
   The Polish and the Ukrainian in the Past and at Present
  • Inesa Szulska
   Pozytywizm na Litwie
   Positivism in Lithuania
  • Wioletta Orlińska
   Z zagadnień lingwistyki tekstu
   From the Issues of Textual Linguistics