Navigation – Plan du site

2009
NR 3 (414)

 • Artykuły

  • Roman Chymkowski
   Stanisław Siekierski (1929–2008)
   Stanisław siekierski
  • Roman Taborski
   W powojennej Łodzi
   In Łódź after World War II
  • Roch Sulima
   Świat rzeczy w pamiętnikach ludowych
   The world of things in the peasants’ memoirs
  • Roman Chymkowski
   Literatura jako „nauka społeczna”
   Literature as “social science”
  • Mieczysław Inglot
   Status i funkcje współczesnej literatury masowej (na przykładzie debiutu Dominiki Stec pt. Mężczyzna do towarzystwa)
   Status and function of contemporary mass literature (based on Dominika Stec’s literary debut Mężczyzna do towarzystwa)
  • Michał Jagiełło
   Narody i rodowości 1. Notatki z lektury
   Nations and kinships 1. Reading notes
  • Oskar Stanisław Czarnik
   Wydawnictwa wychodźców polskich na Wschodzie w okresie drugiej wojny światowej
   Publications of Polish exiles in the East during the World War II
  • Zofia Zasacka
   Dlaczego czytamy powieści – kilka implikacji dla badaczy czytania dla przyjemności
   Why do we read novels – some implications for researchers on reading for pleasure
  • Adela Kobelska
   Co media masowe robią z nagrodą literacką? Nagroda Nike w odbiorze prasowym (1997–2005)
   What mass media do to a literary award? Nike Award in the presaccounts (1997–2005)
  • Małgorzata Góralska
   Co może oznaczać fascynacja książką w społeczeństwie konsumpcyjnym?
   Growing interest in book in the consumer society – what can it mean?
  • Anna Romaniuk
   Lokalna twórczość poetycka z perspektywy jej twórców i publiczności spotkań poetyckich
   Local poetry from the perspective of its creators and the audience at poetry meetings
  • Roman Chymkowski
   Bibliografia prac Stanisława Siekierskiego
   Bibliography of works of Stanisław Siekierski
 • Recenzje i przeglądy

  • Wojciech Dudzik
   Jak nas widzą inni... Niemiecki historyk o polskim teatrze
   How the others see us. German historian about Polish theatre
  • Bogdan Owczarek
   Tradycja i interpretacja
   Tradition and interpretation
  • Marta Rakoczy
   Język a referencja – w poszukiwaniu wyzwolenia?
   Language and reference – in search of liberation?
  • Piotr Banaś
   Powstanie listopadowe w relacjach dyplomatów pruskich, saskich i rosyjskich
   November Uprising in the account of Prussian, Saxon and Russian diplomats
 • Kronika

  • Ewa Pogorzała
   II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Zbliżenie – język, kultura i literatura
   II National Conference of Young Scholars Zbliżenie – język, kultura i literatura
  • Anna Gumkowska
   Sprawozdanie z Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Tekst [w] sieci
   Report from Interdisciplinary Scientific Conference Tekst [w] sieci