Navigation – Plan du site
 • Szkoła ukraińska z wielu punktów widzenia
  Przegląd Humanistyczny, nr 1 (394), 2006.
 • Stawanie się romantyzmu. Wokół przedmowy do I romu Poezyj Mickiewicza
  Originating of Romanticism. Around the Preface to Volume I of Poezyje by Mickiewicz
  Przegląd Humanistyczny, nr 5/6 (416/417), 2009.
 • Dyskursy fundacyjne romantyzmu
  Romanticism Founding Discourses
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (433), 2012.
 • Przeszłość, romantyzm, literatura. Głos w dyskusji polonisty z ukrainistą
  THE PAST, ROMANTICISM, LITERATURE
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 1 (394), 2006.

Retour à l'index