Navigation – Plan du site

2006
NR 1 (394)

 • Artykuły

  • Stefan Kozak
   Stosunki polsko-ukraińskie z polistopadowej perspektywy
   POLISH-UKRAINIAN RELATIONSHIPS IN THE POST-NOVEMBER VIEW
   [Abstract]
  • Edward Kasperski
   Przeszłość, romantyzm, literatura. Głos w dyskusji polonisty z ukrainistą
   THE PAST, ROMANTICISM, LITERATURE
   [Abstract]
  • Rostysław Radyszewśkyj
   Kijowska barokowa scena dramatyczna o Wiśniowieckich
   KIJOWSKA BAROKOWA SCENA DRAMATYCZNA O WIŚNIOWIECKICH
   [Abstract]
  • Rostysław Pyłypczuk
   Z historii ukraińskiego wertepu albo jeszcze raz w obronie Erazma Izopolskiego
   FROM THE HISTORY OF THE UKRAINIAN PATHLESS TRACT OR ONCE AGAIN IN DEFENSE OF ERAZM IZOPOLSKI
   [Abstract]
  • Teresa Chynczewska-Hennel
   Akademia Kijowsko-Mohylańska: historia i współczesność
   KIEV-MOHYLAN ACADEMY: HISTORY AND THE PRESENT
   [Abstract]
  • Hanna Dylągowa
   Likwidacja Unii na ziemiach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej w XVIII-XX w.
   ABOLITION OF THE UNION ON THE AREA OF THE PRE-PARTITION POLISH REPUBLIC IN THE 18-20 CENTURIES
   [Abstract]
  • Bogusław Korzeniewski
   Wyprawa kijowska w polskiej propagandzie prasowej
   THE RAID ON KIEV IN POLISH PRESS PROPAGANDA
   [Abstract]
  • Stanisław Stępka
   Mniejszość ukraińska — problem powrotu do rodzinnych stron (1947-1959)
   UKRAINIAN MINORITY — THE ISSUE OF THE RETURN TO THE FATHERLAND (1947-1959)
   [Abstract]
  • Julia Bułachowska
   Z historii ukraińsko-polskich kontaktów literackich (lata 50. XX w. — początek XXI w.)
   FROM THE HISTORY OF UKRAINIAN-POLISH LITERARY CONTACTS (THE 50s OF THE 20 CENTURY – THE BEGINNING OF THE 21 CENTURY)
   [Abstract]
  • Oksana Weretiuk
   Filozofia porażki: Beresteczko Liny Kostenko
   THE PHILOSOPHY OF DEFEAT: BERESTECHKO BY LINA KOSTENKO
   [Abstract]
 • Materiały i przyczynki

  • Wołodymyr Sobczuk
   Początki rodu Ledóchowskich
   The beginnig of Ledóchowski famiiy
 • Recenzje i przeglądy

  • Andrzej Fabianowski
   Ateny Wołyńskie
  • Edward Kasperski
   Szkoła ukraińska z wielu punktów widzenia
  • Dariusz Matelski
   Przypadek Europy Zachodniej i problemy państw Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku
  • Andrzej Fabianowski
   Polska i Ukraina. Nierozłączne siostry dwie
  • Ewa Siatkowska
   Najnowsza rozprawa nestora polskiej lingwistyki
  • Bogusław Żyłko
   Krótka historia pluralizmu w filozofii, etyce i estetyce186 Piotr Rambowicz — Szkic do biografii Mariana Hemara190 Jolanta Sikorska-Kulesza — Problemy restytucji polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych
 • Kronika

  • Alina Szulgan
   Otwarcie Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu
  • Dariusz Dziurzyński
   Sprawozdanie z konferencji naukowej w Krzemieńcu — w dwusetną rocznicę powstania Gimnazjum Wołyńskiego