Navigation – Plan du site
 • Status i funkcje współczesnej literatury masowej (na przykładzie debiutu Dominiki Stec pt. Mężczyzna do towarzystwa)
  Status and function of contemporary mass literature (based on Dominika Stec’s literary debut Mężczyzna do towarzystwa)
  Przegląd Humanistyczny, nr 3 (414), 2009.
 • Perspektywiczność sacrum
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (421), 2010.
 • Chybiony flirt z emigracyjnymi pisarzami polskimi na łamach „Szpilek” w latach 1945–1947
  Emigration writers in "Szpilki" in 1945-1947
  Przegląd Humanistyczny, nr 5/6 (398/399), 2006.
 • "Był u mnie ktoś, direkt von Wien, z Galicji jednak rodem..."
  “Był u mnie ktoś, direkt von Wien, z Galicji jednak rodem...”
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (431), 2012.
 • W kręgu marksistowskiego zaczynu w powojennej polonistyce
  In the circle of Marxist germ in post-war Polish studies
  Przegląd Humanistyczny, nr 3 (426), 2011.

Retour à l'index