Navigation – Plan du site

Kilka uwag o zmianach znaczeniowych i słowotwórstwie (nazwotwórstwie) onimów

Aleksandra Cieślikowa

A few comments on the semantic changes and the word formation (name formation)