Navigation – Plan du site
  • Czas w tekście zatrzymywany. Modyfikacje obrazu czasu w utworach poetyckich
    The time in the text halted. Modification of the time's picture in poetical works
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (400), 2007.

Retour à l'index