Navigation – Plan du site

Czas w tekście zatrzymywany. Modyfikacje obrazu czasu w utworach poetyckich

Teresa Dobrzyńska

The time in the text halted. Modification of the time's picture in poetical works