Navigation – Plan du site
  • Pojęcie okresu w gramatykach języka polskiego (rys historyczny)
    The term of a period in Polish grammars (historical outline)
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (400), 2007.

Retour à l'index