Navigation – Plan du site

Pojęcie okresu w gramatykach języka polskiego (rys historyczny)

Jerzy Podracki

The term of a period in Polish grammars (historical outline)