Navigation – Plan du site
  • Podwójny rozwój słów na *jь- typu igrać/grać
    Double development of the words on *jь- for example PLAY WITH / PLAY
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (400), 2007.

Retour à l'index