Navigation – Plan du site
 • Językoznawstwo polonistyczne w minionym dwudziestoleciu (1990-2009) - próba opisu i wniosków
  Polish linguistics in the past twenty years (1990–2009) – an attempt of description and results
  Przegląd Humanistyczny, nr 5/6 (422/423), 2010.
 • Łukasz Górnicki – retor i translator
  Łukasz Górnicki - the orator and the translator
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 1 (400), 2007.
 • Mikołaj Rej – fundament polszczyzny pisanej, parenetyk i moralista
  Mikolaj Rej
  Przegląd Humanistyczny, nr 5/6 (398/399), 2006.

Retour à l'index