Navigation – Plan du site

O polszczyźnie uczonych-humanistów przełomu XIX i XX wieku: Aleksander Brückner (1856–1939)

Maria Karpluk

About the scholars' Polish language at the turn of the twentieth century: Alexander Bruckner (1856-1939)