Navigation – Plan du site
  • Aksjologiczny wymiar mówienia w poezji Jana Twardowskiego
    Axiological dimension of the expression "saying" in Jan Twardowski's poetry
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (400), 2007.

Retour à l'index