Navigation – Plan du site

Aksjologiczny wymiar mówienia w poezji Jana Twardowskiego

Jolanta Kowalewska-Dąbrowska

Axiological dimension of the expression "saying" in Jan Twardowski's poetry