Navigation – Plan du site

Wartościowanie języka i faktów językowych w Gramatyce pozgonnej Onufrego Kopczyńskiego

Irena Bajerowa

Evaluating of language and language facts in "Polish grammar" by Onufry Kopczyński