Navigation – Plan du site
  • Sprawozdanie z konferencji naukowej w Krzemieńcu — w dwusetną rocznicę powstania Gimnazjum Wołyńskiego
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (394), 2006.
  • Rocznicowe sympozjum mickiewiczowskie we Lwowie
    The Mickiewicz Anniversary Symposium in Lvov
    Przegląd Humanistyczny, nr 2 (401), 2007.

Retour à l'index