Navigation – Plan du site
  • Projekt chrześcijańskiej europy i jego stłumione znaczenia w szkicach Ksawerego Pruszyńskiego
    The project of Christian Europe and its Suppressed Meanings in Ksawery Pruszyński ’s Sketches
    Przegląd Humanistyczny, nr 4 (397), .
  • (Wielkich) Narracji życie po życiu?
    Life after life of (great) narrations?
    Przegląd Humanistyczny, nr 2 (401), 2007.

Retour à l'index