Navigation – Plan du site

2008
NR 6 (411)

 • Artykuły

  • Stanisław Siekierski
   Recepcja „Młodego pokolenia chłopów” Józefa Chałasińskiego
   Reception of Młode pokolenie chłopów (Young Generation of Peasants) by Józef Chałasiński
  • Izabella Bukraba-Rylska
   Migracje okiem klasyka
   Migrations in the Eyes of a Classic
  • Maria Wieruszewska
   Tożsamość kulturowa wsi. Kwestie i zobowiązania
   Cultural Identity of the Countryside. Issues and Bonds
  • Michał Łuczewski
   Józef Chałasiński jako badacz (i działacz) ruchów społecznych
   Józef Chałasiński as an Explorer (and Activist) of Social Movements
  • Roman Chymkowski
   Józef Chałasiński jako afrykanista
   Józef Chałasiński as an Africanist
  • Nicole Dołowy
   Kaszubi – naród, mniejszość, grupa posługująca się językiem regionalnym
   Kashubs – a Nation, Minority, a Dialectal Group
 • Recenzje i przeglądy

  • Agata Kotowska
   Nacjonalizm czy nacjonalizmy?
   Nationalism or Nationalisms?
  • Maciej Gloger
   Narodziny nowoczesnej idei narodowej
   The Birth of Modern Nation Ideology
  • Igor Piotrowski
   Zaproszenie do liczenia
   An Invitation to Counting
  • Izabella Rusinowa
   Wychowankowie Uniwersytetu Wileńskiego w świetle korespondencji, wspomnień, dokumentów
   Graduates of Vilnius University in the Light of Correspondence, Memories, Documents
  • Marcin Adamiak
   Olga Freidenberg w okolicach literaturoznawstwa
   Olga Freidenberg in the Area of Literary Study
  • Anna Skwarska
   Poważna inicjatywa dialogu polsko-niemieckiego
   The Crucial Initiative of Polish-German Dialogue