Navigation – Plan du site
 • Cywilizacja europejska w myśli społeczno-politycznej Ibn Chalduna
  European civilization in ibn chaldun’s socio-political thought
  Przegląd Humanistyczny, nr 1 (424), 2011.
 • Marian Małowist – polihistor i pionier postcolonial studies w Polsce
  Marian Małowist – Polyhistor and Pioneer of Postcolonial Studies in Poland
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 5(446), 2014.
 • Recepcja darwinizmu w Królestwie Polskim. „Głos” (1886–1894)
  Reception of Darwinism in the Kingdom of Poland. "Głos" (1886-1894)
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (401), 2007.
 • Szczeliny i Tryskacze. Rekonstrukcja literackich mechanizmów wytwarzania potworności w powieści Doris Lessing Szczelina

  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 3(450), 2015.
 • Hic sunt leones . Analiza percepcji przestrzeni Afryki we wspomnieniach Polaków
  Hic sunt leones . Analysis of Perception of Africa in the Testimonies of Poles
  Przegląd Humanistyczny, nr 4(451), 2015.
 • Słowa klucze czy słowa wytrychy? Analiza dyskursu medialnego o Afryce w magazynie „Kontynenty”
  Keywords or Catchalls? Analysis of Media Discourse on Africa in “The Continents” Magazine
  Przegląd Humanistyczny, nr 3(454), 2016.
 • Prawa pisane krwią, nie atramentem. Interpretacja Kolonii karnej Franza Kafki
  Laws Written in Blood, Not Ink. Interpretation of In the Penal Colony by Franz Kafka
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (455), 2016.

Retour à l'index