Navigation – Plan du site
  • Synteza dziejów inteligencji polskiej
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (418), 2010.
  • Wokół syntetycznego zarysu dziejów historiografii polskiej
    Around synthetic outline of Polish historiography
    Przegląd Humanistyczny, nr 3 (402), 2007.

Retour à l'index