Navigation – Plan du site
  • Metafora spojrzenia w krytyce Jeana Starobinskiego
    The metaphor of look in jean starobinski’s critics
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (412), 2009.
  • Jak zdefiniować mit literacki, czyli o (rozwiązanym) problemie francuskich literaturoznawców
    How to Define a Literary Myth, i.e. on (Solved) Problem on French Literary Scholars
    Przegląd Humanistyczny, nr 1(452), 2016.

Retour à l'index