Navigation – Plan du site

2007
NR 3 (402)

 • Artykuły

  • Mieczysław Dąbrowski
   Swój/obcy/inny. Gdzie jesteśmy?
   Fellow/Alien/Stranger. Where are we?
   [Abstract]
  • Hanna Ratuszna
   Nowele syberyjskie Wacława Sieroszewskiego
   Siberian short stories by Wacław Sieroszewski
   [Abstract]
  • Zofia Wójcicka
   Generał Józef Chłopicki – dyktatorskie dylematy patriotyzmu i carskiego wiernopoddaństwa
   General Józef Chłopicki - dictatorial dilemmas of patriotism and subjection to tsar
   [Abstract]
  • Izabella Rusinowa
   George Washington i jego legenda
   George Washington and his legend
  • Marzena Karwowska
   Mityczne figury Ziemi w wyobraźni poetyckiej Bolesława Leśmiana
   Mythical figures of land in Bolesław Leśmian's poetic imagination
   [Abstract]
  • Paweł Uszyński
   Kilka słów o młodej poezji warszawskiej
   A few words about young Warsaw poetry
   [Abstract]
  • Gizela Grabińska
   Rewolucja w powieści Marka Ałdanowa Dziewiąty thermidora
   Revolution in the novel "Thermidor 9th" by Mark Ałdanv
   [Abstract]
  • Agata Sadkowska
   Goncourtowie między sztuką i życiem
   The Concourts between art and life
   [Abstract]
  • Ewa Rudnicka
   O kryteriach oceny poprawności językowej i ich roli w warsztacie współczesnego językoznawcy normatywisty
   On the criteria estimating linguistic correctness and their role in the contemporary normative linguist's work
   [Abstract]
 • Recenzje i przeglądy

  • Bogusław Zieliński
   Krajobraz po transformacji
   Landscape after transormation
  • Andrzej Szwarc
   Dorobek kulturalny kresowego ziemiaństwa w XIX wieku
   Cultural output of eastern border gentry in the 19th century
  • Maria Wierzbicka
   Wokół syntetycznego zarysu dziejów historiografii polskiej
   Around synthetic outline of Polish historiography
 • Kronika

  • Jerzy Starnawski
   Glosa do bezsilności autora