Navigation – Plan du site
  • Refleksje w związku z artykułem Andrzeja Bogusławskiego Wiedza, fałsz, prawda: słowo o ich wzajemnej relacji, „Przegląd Humanistyczny” 1, 2007
    Przegląd Humanistyczny, nr 5 (404), 2007.
  • Oblicza prawdy (rozumienie prawdy w perspektywie semantycznej)
    Faces of truth (understanding of truth in semantic view)
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (400), 2007.

Retour à l'index