Navigation – Plan du site
  • O jutro polonistyki uniwersyteckiej. Okupacyjna korespondencja Stanisława Pigonia z Romanem Pollakiem i Julianem Krzyżanowskim
    About the Future of Polish Academic Studies. Stanisław Pigoń's Correspondence with Roman Pollak and Julian Krzyżanowski in Occupation Times
    Przegląd Humanistyczny, nr 5 (404), 2007.

Retour à l'index