Navigation – Plan du site
  • Śmierć Mickiewicza
    The Death of Mickiewicz
    Przegląd Humanistyczny, nr 5/6 (416/417), 2009.
  • Zło nowoczesności: „Jądro ciemności” Józefa Conrada, „Czas Apokalipsy” Francisa Ford Coppoli
    Evil modernity: "Heart of Darkness" by Joseph Conrad, "Apocalypse now" by Francis Ford Coppola
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (412), 2009.

Retour à l'index