Navigation – Plan du site
  • Mit o trojańskim pochodzeniu Franków w historiografii średniowiecznej Francji
    THE MYTH OF TROJAN ORIGINS OF THE FRANCS IN THE HISTORIOGRAPHY OF MEDIEVAL FRANCE
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 5 (404), 2007.

Retour à l'index