Navigation – Plan du site
 • Różewicz i psychoanaliza
  Przegląd Humanistyczny, nr 6 (393), 2005.
 • Tam, gdzie rodzą się potwory (przestrzeń w dramatach i powieściach Witkacego)
  Where the monsters are born (the space in Witkacy’s dramas and novels)
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (425), 2011.
 • „Wszyscy oskarżeni są piękni...”. Antynomie doświadczenia prawa w prozie Franza Kafki
  “All the Accused Are Beautiful...”. Antinomies of Experiencing Law in Franz Kafka’s Prose
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (455), 2016.

Retour à l'index