Navigation – Plan du site
  • Wyprawa Karola Wielkiego do Jerozolimy we francuskiej tradycji historiograficznej XI-XIII wieku
    THE TRIP OF CHARLES THE GREAT TO JERUSALEM IN THE FRENCH HISTORIOGRAPHIC TRADITION OF THE 11TH-13TH CENTURY
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (388), 2005.

Retour à l'index