Navigation – Plan du site
 • Międzyprzestrzenie dyskursu: intertekstualność i intermedialność. Analiza zjawisk w kontekście wybranych tekstów audiowizualnych, literackich i liternetowych
  Discourse Interspace: Intertextuality and Intermediality. The Analysis of Phenomena in the Context of Selected Audiovisual, Literary and Li
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (395), .
 • We władzy dyskursu. Michel Foucault jako teoretyk telewizji
  IN THE POWER OF DISCOURSE. MICHEL FOUCAULT AS THE THEORIST OF TELEVISION
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 1 (388), 2005.

Retour à l'index