Navigation – Plan du site

2005
NR 1 (388)

 • Artykuły

  • Jan Potkański
   Źródła etyki Miłosza
   THE SOURCES OF MIŁOSZ’S ETHICS
  • Jerzy Winiarski
   Antropologiczny pejzaż miniatury poetyckiej Czesława Miłosza Szczęście
   THE ANTHROPOLOGICAL LANDSCAPE OF CZESŁAW MIŁOSZ’S POETIC MINIATURE “HAPPINESS”
   [Abstract]
  • Michał Mrugalski
   „Kto chce malować świat w barwnej postaci”? Malarstwo w Świecie Czesława Miłosza
   “WHO WANTS TO PAINT THE WORLD IN COLOUR”? PAINTING IN THE WORLD BY CZESŁAW MIŁOSZ
   [Abstract]
  • Stanisław Siekierski
   Sytuacja wydawnictw w opiniach ich przedstawicieli
   THE SITUATION OF PUBLISHERS IN THEIR REPRESENTATIVES’ OPINIONS
   [Abstract]
  • Bogusław Sułkowski
   Psychologia złego smaku (na ekranie)
   THE BAD TASTE PSYCHOLOGY (ON SCREEN)
   [Abstract]
  • Jacek Wojciechowski
   Flirt literatury z maszyną Turinga
   THE BELLES-LETTRES AND THE TURING’S MACHINE FLIRTATION
   [Abstract]
  • Agnieszka Karpowicz
   Słowo kolażu
   THE WORD OF COLLAGE
   [Abstract]
  • Agnieszka Ogonowska
   We władzy dyskursu. Michel Foucault jako teoretyk telewizji
   IN THE POWER OF DISCOURSE. MICHEL FOUCAULT AS THE THEORIST OF TELEVISION
   [Abstract]
  • Kazimierz Pospiszyl
   Liberalizm a pedofilia
   LIBERALISM AND PEDOPHILIA
   [Abstract]
 • Materiały i przyczynki

  • Jerzy Pysiak
   Wyprawa Karola Wielkiego do Jerozolimy we francuskiej tradycji historiograficznej XI-XIII wieku
   THE TRIP OF CHARLES THE GREAT TO JERUSALEM IN THE FRENCH HISTORIOGRAPHIC TRADITION OF THE 11TH-13TH CENTURY
 • Recenzje i przeglądy

  • Andrzej Cieński
   Z okazji Roku Gałczyńskiego — nowa książka o Gałczyńskim
  • Paulina Dudzik
   Umowa o dzieło, czyli jak III RP „przy stole” zakontraktowano
  • Andrzej Szwarc
   Zbiorowa pamięć o powstaniu styczniowym
  • Ryszard Kulesza
   Aleksander z Wrocławia
  • Żaneta Nalewajk
   Trudny optymizm
  • Wioletta Orlińska
   Język a tożsamość narodowa w obliczu integracji europejskiej
  • Paula Marton
   Konstrukcja tematu, temat konstrukcji