Navigation – Plan du site


NR 4 (391)

 • Artykuły

  • Bożena Karwowska
   Tożsamość postmigracyjna — przypadek (między innymi) Czesława Miłosza

   [Abstract]
  • Witold Sadowski
   Wiersz syntagmotoniczny Jana Twardowskiego

   [Abstract]
  • Michał Mrugalski
   Prolegomena do ciała „Różewicza” i koniec ekfrazy

   [Abstract]
  • Sławomir Buryła
   Henryka Grynberga pytania do Boga

   [Abstract]
  • Małgorzata Krakowiak
   Dzieje pewnego pogranicza

   [Abstract]
  • Arkadiusz Witecki
   Recepcja twórczości Wiktora Pielewina w Polsce

   [Abstract]
  • Barbara Pędzich
   O mechanizmach kształtowania się leksyki środowiskowo-zawodowej na przykładzie słownictwa paralotniarzy

   [Abstract]
 • Materiały i przyczynki

  • Antoni Semczuk
   Jubileusz Profesor Heleny Z. Cybienko
  • Antoni Semczuk
   Jubileusz Profesora Wiktora A. Choriewa
  • Barbara Winklowa
   Pani Zofia Irzykowska — wspomnienie
 • Recenzje i przeglądy

  • Stefan Józef Pastuszka
   200 lat historii Polski w świetle źródeł
  • Adam Koseski
   Dyplomaci USA 1919-1939
  • Witold Kośny
   Obraz Niemców — Gustav-Adolf Krampitz
  • Magdalena Danielewiczowa
   O Semantyce leksykalnej Jurija Apresjana raz jeszcze
  • Marcin Wieczorek
   Panorama przełomów i kontynuacji — Kalendarium życia literackiego 1976-2000. Wydarzenia, dyskusje, bilanse
 • Kronika

  • Renata Kwaśniak
   Międzynarodowa konferencja polonistyczna w Berlinie
  • Katarzyna Misztal i Damian Strzeszewski
   Emigracja — nowa lektura doświadczenia
  • Inesa Szulska
   Światy Stefana Żeromskiego