Navigation – Plan du site
 • Polski ruch ludowy na emigracji
  Przegląd Humanistyczny, nr 6 (405), 2007.
 • Nastroje społeczeństwa polskiego w okresie kryzysu berlińskiego 1961 roku
  Polish society facing the Berlin crisis in 1961
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (401), 2007.
 • Mniejszość ukraińska — problem powrotu do rodzinnych stron (1947-1959)
  UKRAINIAN MINORITY — THE ISSUE OF THE RETURN TO THE FATHERLAND (1947-1959)
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 1 (394), 2006.

Retour à l'index