Navigation – Plan du site
  • Powstańcza panna młoda. O romantycznym charakterze strojów ślubnych w czasie powstań 1863 i 1944 roku
    AN UPRISING BRIDE. ON THE ROMANTIC CHARACTER OF WEDDING DRESSES IN THE TIMES OF UPRISINGS – 1863 AND 1944
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 6 (405), 2007.

Retour à l'index