Navigation – Plan du site
 • Na skrzyżowaniu kultur. Europejskie źródła kultury Rusi Kijowskiej
  Przegląd Humanistyczny, nr 1 (406), 2008.
 • Wspólnota kultur wschodniosłowiańskich. Z badań Dymitra Lichaczowa nad europejskimi źródłami kultury dawnej Rusi
  The Community of East-Slavonic Cultures. Dmitri Lichatchov’s Research on European Sources of Ancient Russian Culture
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (415), 2009.
 • Ruś wobec Europy Zachodniej na materiale piśmiennictwa staroruskiego
  Ruthenia to Western Europe on the Material of Old-Russian Literature
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (421), 2010.
 • Idea Świętej Rusi a reformatorska działalność Piotra Wielkiego
  The idea of Holy Old Russia and reforms of Peter the Great
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (401), 2007.

Retour à l'index