Navigation – Plan du site
  • Sprawozdanie z konferencji Pominięte, przemilczane, stłumione, zatarte w narracjach XX wieku
    Przegląd Humanistyczny, nr 2 (407), 2008.
  • Tanatyczny wymiar psychoanalizy
    Thanatic dimension of psychoanalysis
    Przegląd Humanistyczny, nr 2 (425), 2011.

Retour à l'index