Navigation – Plan du site
 • Paradygmat „rozproszony”
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (407), 2008.
 • Polityczne uwarunkowania mody niemieckiej w malarstwie Caspara Davida Friedricha
  Political Conditions of German Fashion in Painting of Caspar David Friedrich
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 6(447), 2014.
 • „Piekło” XX wieku – translacje wizualne poematu Dantego w ujęciu Roberta Rauschenberga
  “Inferno” of the 20th Century – Robert Rauschenberg’s Visual Translation of Dante’s Poem
  Przegląd Humanistyczny, nr 1(452), 2016.

Retour à l'index