Navigation – Plan du site
 • W powojennej Łodzi
  In Łódź after World War II
  Przegląd Humanistyczny, nr 3 (414), 2009.
 • O pracach teatralnych Tadeusza Krzeszowiaka
  On tadeusz krzeszowiak's theatrical works
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (419), 2010.
 • Max Reinhardt w Polsce po 1918 roku
  Max Reinhardt in Poland after the Year 1918
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (395), .
 • O Placu Bohaterów Thomasa Bernharda
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (397), .
 • Juliusz Wiktor Gomulicki jako „Rzecznik Ojca”
  Juliusz Wiktor Gomulicki as `Father's Spokesman`
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (407), 2008.
 • Trzy dziewiętnastowieczne relacje polskich autorów z podróży do Włoch
  Three repots from XIX century of polish authors about journey to Italy.
  Przegląd Humanistyczny, nr 5/6 (398/399), 2006.

Retour à l'index