Navigation – Plan du site
  • Prawdziwość cecha ważna, łatwa do określenia, trudniejsza do osiągnięcia (Felieton filozoficzny)
    Truthfulness, an important quality, easy to define, more difficult to achieve (a Philosophical Causerie)
    Przegląd Humanistyczny, nr 2 (407), 2008.

Retour à l'index