Navigation – Plan du site
 • Duch bizantyjsko-słowiański w Dziadach A. Mickiewicza

  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 6 (393), 2005.
 • Motywy krzemienieckie w twórczości Słowackiego
  Motives of Krzemieniec in Słowacki’s Writings
  Przegląd Humanistyczny, nr 5/6 (416/417), 2009.
 • Trzy myśli Ligenzy Zygmunta Krasińskiego – poetyka wizji historiozoficznej
  Trzy myśli Ligenzy (Three Thoughts of Ligenza) by Zygmunt Krasiński – the Poetics of a Historiosophic Vision
  Przegląd Humanistyczny, nr 3 (408), 2008.

Retour à l'index