Navigation – Plan du site
  • Tylko dzienniki. Diarystyka kobieca jako przedmiot badań w Polsce i za granicą
    Only Diaries. Women’s Diary Writing as a Subject of Studies in Poland and Abroad
    Przegląd Humanistyczny, nr 4 (455), 2016.

Retour à l'index