Navigation – Plan du site
 • Idea narodu w wierszu Mickiewicza Do Joachima Lelewela

  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 6 (393), 2005.
 • Arystoteles w Historii Krasickiego. Kartka z dziejów nowożytnej walki ze scholastyką i perypatetyzmem
  Aristotle in Historia (History) by Krasicki. A Fragment of the History of Modern Struggle against Scholastics and Peripatetics
  Przegląd Humanistyczny, nr 3 (408), 2008.
 • Arystoteles w Monachomachii Krasickiego
  Aristotle in "Monachomachia" by Krasicki
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (401), 2007.

Retour à l'index