Navigation – Plan du site
  • Poezja ciała – problematyka cielesności w liryce polskiej XX wieku
    The Body Poetry – Sensualistic Issues in Polish 20th Century Lyrical Poetry
    Przegląd Humanistyczny, nr 5 (410), 2008.

Retour à l'index